Home Kennisplein Onderzoek ‘Regional Energy Transition as Systemic Integration’ (RETSI)

Onderzoek ‘Regional Energy Transition as Systemic Integration’ (RETSI)

Integrale benadering biedt kansen om de energietransitie te versnellen

De energietransitie is op zichzelf al een grote uitdaging, maar kan niet los worden gezien van andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en circulaire landbouw. Juist daarom biedt een integrale benadering kansen om de energietransitie te versnellen. Waar liggen de kansen om te integreren? Welke factoren hebben invloed op integratie? Hoe kunnen lokale en regionale overheden en bedrijven deze kansen benutten?

In het RETSI project ontwikkelen onderzoekers van de Universiteit Twente samen met lokale en regionale partners een integraal perspectief op deze uitdagingen. We brengen de kansen en de bijbehorende netwerken van stakeholders in kaart – zowel voor stedelijke als voor landelijke gebieden. Voor regionale en lokale stakeholders ontwerpen we handelings-perspectieven zodat ze kansen kunnen gaan benutten.

Onderzoek

De meeste onderzoekstaken binnen RETSI worden uitgevoerd door 3 postdoc onderzoekers. Per 1 augustus 2020 zijn twee onderzoekers gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijk theoretisch raamwerk om integratie binnen de energietransitie beter te kunnen begrijpen. Centraal in dit raamwerk staan de verschillende bedrijven, instellingen of organisaties centraal die van doorslaggevende invloed zijn, hun interacties en de contexten waarbinnen deze zogenaamde “actiesituaties” plaatsvinden. Hiernaast beogen de onderzoekers in de komende maanden de mogelijkheden tot integratie van de energietransitie met andere ruimtelijke uitdagingen verder te verkennen. Met de verschillende partners zullen ze een start maken met het in kaart brengen van zoveel mogelijk projecten en locaties met “integratie potentieel”.

Samenwerking

De RETSI onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd in samenwerking met een groot aantal lokale en regionale partners. We hebben een adviesraad die bestaat uit: Provincie Overijssel, stichting Pioneering, BEON (Bio-energie Oost Nederland) en Saxion Hogeschool. Deze adviesraad zal een proactieve rol spelen bij het plannen en uitvoeren van kennisdisseminatie activiteiten.

Naast een adviesraad hebben we een gebruikerscommissie. Deze commissie bestaat uit alle partijen die betrokken zijn bij RETSI. Dit zijn – naast bovengenoemde organisaties – organisaties die actief betrokken zijn bij de energietransitie: Biomass Technology Group (BTG), Brouwer Duurzame Energie Ontwikkeling, Mineral Valley Twente, Ennatuurlijk, Enschede Energie, Ondersogt, Welbions, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Hardenberg en Dalfsen. De gebruikerscommissie zal het onderzoeksteam helpen door data beschikbaar te stellen en zal nieuwe kennis benutten en verspreiden onder beleidsmakers en praktijkpartners.

Even voorstellen

Beau Warbroek zal zich richten op integratie van de energietransitie met andere uitdagingen in gebouwde/stedelijke omgeving. Beau heeft een bachelor in Europese Bestuurskunde en een master (cum laude) in Bestuurskunde. In zijn masterscriptie verdiepte hij zich voor het eerst in de rol van burgerinitiatieven binnen de energietransitie. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Beau de verschillende facetten die de interactie tussen burgers en overheid op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie karakteriseren, eigen gemaakt.

Bunyod Holmatov gaat zich richten op de mogelijkheden voor integratie van de energietransitie in het buitengebied. Bunyod heeft in zijn promotieonderzoek gekeken naar de kwantificering van de land-water-koolstofvoetafdruk van hernieuwbare energietechnologieën. Voordat hij aan zijn PhD aan de Universiteit Twente begon, heeft hij wereldwijd gewerkt bij verschillende academische, internationale en non-profit organisaties en bijgedragen aan tal van onderwerpen, van grensoverschrijdend waterbeheer tot onderhandelingen over klimaatverandering.

Naast bovenstaande postdoc onderzoekers zijn de volgende UT onderzoekers bij het RETSI project betrokken:

prof. André Dorée, projectmanager, hoogleraar Markt- en Organisatiedynamiek in de bouwsector en betrokken bij verschillende energietransitie initiatieven in de regio. Hoofd van de Construction Management & Engineering groep.

dr. Ir. Joanne Vinke-de Kruijf, project coördinator, universitair docent met klimaatuitdagingen, stakeholders en governance vraagstukken als focus. Betrokken bij verschillende klimaatprojecten in de regio. Werkzaam in de Construction Management & Engineering groep.

dr. Maarten Arentsen, universitair hoofddocent met energietransitie in het landelijk gebied als aandachtsgebied. Betrokken bij RETSI en andere energieprojecten en programma’s. Werkzaam bij CSTM (Governance and Technology for Sustainability).

dr. Ir. Johannes Flacke, universitair docent met op GIS gebaseerde beslissingsondersteunende tools om stakeholders te betrekken als belangrijkste expertise. Johannes is werkzaam bij de afdeling Urban and Regional Planning & Geo-Information Management en zal in dit project o.a. samenwerken met zijn collega Cheryl de Boer.

 

Financiering

Het RETSI project wordt gefinancierd vanuit het programma ‘Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET)’, een unieke samenwerking tussen de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). RETSI richt zich binnen het MARET programma op “De regionale energietransitie als systemische verandering: koppeling aan andere maatschappelijke opgaven” in de Provincie Overijssel. Dit tweejarige project loopt tot 31 juli 2022.

 

Op de hoogte blijven van RETSI?

Meld je aan voor het ontvangen van RETSI nieuwsberichten en uitnodigingen voor RETSI activiteiten door een mail te sturen aan joanne.vinke@utwente.nl.