Home Duurzame Energie Dossiers

Initiator en meewerkend partner van Nieuwe Energie Overijssel is de provincie. Zij zorgen voor maatschappelijk draagvlak en verantwoording, maar ook voor het belangrijkste deel van de benodigde middelen. En dat doen ze heel verantwoord, wil je daar meer over weten lees dan vind je hier de diverse documenten.

Klimaatakkoord en de provincie Overijssel
In het Klimaatakkoord zijn over de volle breedte van de samenleving afspraken gemaakt. Het gaat onder meer over het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen, elektrische vervoer en waterstof, schonere industrie, minder emissie door de landbouw en opwek van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbines. Deze sectoren worden binnen de provincie Overijssel uitgewerkt vanuit meerdere beleidsvelden. Ons ‘Spoorboekje’ geeft een overzicht van beleidsontwikkeling en uitvoering van het Klimaatakkoord binnen de provincie.

Bestuurlijke informatie over Nieuwe Energie Overijssel

Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie Overijssel 2017 – 2023

Voortgangrapportage Nieuwe Energie Overijssel 2019.

investeringsimpuls:
https://overijssel.notubiz.nl/document/8547451/1/Statenvoorstel%20Investeringsimpuls%20Energietransitie%201e%20tranche

Tussenevaluatie:
https://overijssel.notubiz.nl/document/8538909/1/Tussenevaluatie%20Programma%20Nieuwe%20Energie%20Overijssel%202017%20-%202023%28gec%29

Concepten Regionale Energie Strategie (RES)

https://energiestrategietwente.nl/   (Twente)

https://www.reswestoverijssel.nl/default.aspx  (West-Overijssel)