Home Lokale energie-initiatieven

Lokale energie-initiatieven hebben een onmisbare rol in de energietransitie. Naast dat ze projecten realiseren die bijdragen aan de lokale energiedoelstellingen, zorgen ze ook voor meer draagvlak voor de energietransitie. Lokale energie-initiatieven zijn namelijk lokaal geworteld en bewoners kunnen meeprofiteren van hun energieprojecten. Het cluster Lokale energie-initiatieven vergroot de realisatiekracht van bestaande initiatieven en stimuleert het ontstaan van nieuwe initiatieven. Dit doen we door kennisdeling, 1-op-1 ondersteuning en financiering.

Kennisdeling
Kennis uitwisselen en ervaringen met elkaar delen: we worden er allemaal wijzer van! Daarom organiseren we regelmatig avonden waarop lokale energie-initiatieven elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Zo staat er twee keer per jaar het energiecafé op de agenda en organiseren we diverse workshops en excursies. Ook hebben we een kennisbank samengesteld, zodat lokale initiatieven (en gemeenten) niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden als het om energieprojecten gaat. In deze kennisbank vind je draaiboeken, tips en voorbeelddocumenten. Daarnaast versturen we elke maand een nieuwsbrief naar alle lokale initiatieven. Zo houden we de initiatieven op de hoogte van elkaars ontwikkelingen, en andere actualiteiten omtrent lokale energie. Wil jij ook de nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact op met Linda van IJzendoorn.

1-op-1-ondersteuning voor startende initiatieven
Vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel is de initiatievenmakelaardij Overijssel (IM@Overijssel) in het leven geroepen. De initiatievenmakelaars zijn ervaringsdeskundigen die nieuwe initiatieven 1-op-1 ondersteunen en daarmee door de opstartfase heen helpen. Als beginnend lokaal energie-initiatief kun je kosteloos gebruik maken van deze ondersteuning, die wordt gecoördineerd door Natuur en Milieu Overijssel. Heb je interesse in ondersteuning door een initiatievenmakelaar? Neem dan contact op met Linda van IJzendoorn.

Dit hebben we al bereikt

Ook in 2019 hebben we niet stilgezeten: de initiatievenmakelaars van IM@Overijssel hebben maar liefst 17 initiatieven helpen opstarten. Dat brengt de teller van actieve lokale energie-initiatieven in Overijssel op ruim 100! Deze 100 initiatieven werken samen aan zo’n 170 duurzame energieprojecten.

Onze ambities voor 2020

Met zo’n 100 lokale energie-initiatieven zijn we in Overijssel al aardig op weg! Toch zien we nog een aantal zogenaamde witte vlekken in onze provincie: dorpen, of gemeentes waar nog geen initiatieven zijn. In 2020 hopen we deze witte vlekken langzaam in te gaan kleuren.
Daarnaast blijven we natuurlijk de bestaande initiatieven ondersteunen. Niet alleen in de opstartfase (via IM@Overijssel) maar ook met inhoudelijke en financiële ondersteuning in de ontwikkelfase via LEI-F.
Tot slot streven we ernaar dat de lokale energie-initiatieven goed vertegenwoordigd zijn in de RESSEN.

Aan de slag!

Ben je een startend initiatief en zoek je ondersteuning? Neem dan een kijkje op de website van IM@Overijssel, of neem contact op met Linda van IJzendoorn (coördinator IM@Overijssel) via ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Initiatieven die in de ontwikkelfase zitten en inhoudelijke of financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht bij LEI-F.

Gemeenten en andere partijen die de samenwerking willen zoeken met lokale energie-initiatieven nodigen we van harte uit om contact met ons op te nemen! Ook hier is Linda van IJzendoorn eerste aanspreekpunt.

 

Partners